Reactor
Storage Tanks
Distiller
Condenser
Blender
Centrifugal Machine
Fittings
Rubber Lining
Heat Interchanger

Glass-lined horizontal tank

Glass-lined horizontal tank

Product structure chart

List of technical characteristics

Allowable working pressure PN
PN≤0.25
Allowable working temperature ℃
0-200℃
Glass-lined closed tank
Nominal volume
(L)
Size
lo
l1
l2
l3
l4
H1
H
A1
K1
A2
B
3000
2710
900
310
403
250
1760
1000
1350
1120
200
100
4000
3310
1500
310
403
250
1760
1000
1350
1120
200
100
5000
3265
1240
480
440
250
2080
1200
1430
1180
350
150
6300
4060
1740
580
440
250
1980
1200
1430
1180
350
150
10000
4080
1820
415
550
160
2340
1300
1780
1490
250
150
12000
4900
1920
415
550
160
2340
1300
1780
1490
350
150
15000
5340
2000
380
550
250
2740
1500
1890
1750
350
150
16000
5420
2100
380
580
160
2540
1300
1680
1540
350
150
20000
6260
2500
580
600
160
2940
1600
2080
1940
350
150
【BACK】
湖南快乐十分投注 余额宝现在什么货币赚钱 高通 最赚钱的专利 开劳务公司非常赚钱了 老公不赚钱要买房子不 承包净化工程好赚钱吗 最赚钱的职业 英文怎么说 开一个卖锅的店赚钱吗 带女人赚钱 问道多少级队伍号赚钱 三亚开一个洗草厂赚钱吗 摆地摊赚钱项目游戏 问道手游买游戏币赚钱攻略 什么样的公司赚钱比较容易 牧羊座做啥工作容易赚钱 手机能挂机赚钱的游戏 炒股赚钱新模式